הבעיה ופתרונה

גולדנרוד פיננסים עוסקת במתן פתרון עסקי לאחת הבעיות הקשות ביותר להתמודדות במשק הישראלי – מוסר תשלומים ירוד המאלץ פירמות רבות לדווח על סכומים לא מבוטלים כחובות אבודים דבר הפוגע קשות בתזרים המזומנים, בהון החוזר, וברווחיות הפירמות.

הבעיה – התמודדות עם תיק החבויות

במציאות הכלכלית של ימינו, חברות רבות מתמודדות עם מוסר תשלומים ירוד מצד לקוחותיהן. עבור חברות המתמודדות עם החוב הקמעוני הנמוך הבעיה חמורה אף יותר. פירמה לה אלפי ועשרות אלפי לקוחות עשויה למצוא את עצמה עם תיק חבויות בשוויי מיליוני שקלים.

מלבד ההפסד המיידי של קרן החוב, על החברה לא פעם להשקיע משאבים פיננסיים (כוח אדם במחלקת גבייה פנימית, תשלום לצד ג' ועוד) כדי לגבות את החוב. כאשר מדובר בתיק חבות מפוזר בו חובות בסכומים קטנים (המרכיבים יחדיו תיק חבות גדול) נדרש זמן רב, משאבים כלכליים ואנושיים אדירים על מנת להחזיר לחברה את הסכומים המוחזקים על ידי החייבים. חוסר יכולת לגבות את החוב במלואו, העלויות הכרוכות בהליכי הגבייה והזמן הדרוש לגבייה מלאה מותירים את החברה מול שוקת שבורה.

הפתרון של גולדנרוד פיננסים

גולדנרוד פיננסים מהווה למעשה חידוש בניהול חבויות בפיגור, ומאפשרת לחברה להכיר בחוב כנכס פיננסי, להבדיל מנכס מכביד הרובץ על כתפיה, אשר צורך משאבים כלכליים רבים המשפעים במישרין על רווחיות הפירמה. ברשותנו כלים פיננסיים וכלי גבייה המאפשרים לנו לשפר באופן משמעותי את הליך הגבייה, לשחרר עבורכם את הסכומים הנעולים בתיק החבות ולשפר באופן מיידי את תזרים המזומנים של חברתכם. היתרונות בשיטת ניהול החבויות של גולדנרוד פיננסים עבור לקוחותיה משמעותיים:

  • הפיכתו של חוב לנכס פיננסי – הון חוזר – תוך שיפור תזרים המזומנים, ורווחיות  הפירמה.
  • הרחבת מקורות המימון -מקור מימון חוץ בנקאי, מעבר למסגרות הקיימות, ללא צורך בהעמדת בטחונות.
  • מזעור הוצאות גבייה – מייתר את הצורך בהכשרת והקצאת כוח אדם, משאבים ניהוליים ומימון הוצאות משפטיות.
  • יתרונות מיסוי – שליטה מלאה במועד ובהיקף ההכרה בחוב כהפסד.

מטרתנו היא להציע לחברתכם מסלול לניהול תיק החבות המותאם באופן ספציפי לשוק בו היא פועלת, לסוג הלקוח, להיקף ואופי תיק החבות ולתרבות הגבייה בארגון – Tailor Made. אנו נערוך סקירה מקיפה של תיק החבות ונעריך את שוויו וכדאיות הגבייה, בהתאם נוכל להציע לחברתכם מספר אפשרויות:

  • רכישת חבויות מלאה.
  • רכישת חבויות בתנאי קונסיגנציה.
  • היוון תזרימי מזומנים מחבויות משפטיות.
  • מימון חוב לקוחות שוטף (B2B).

גולדנרוד פיננסים, מאמצת סטנדרט שירות גבוה, ומתחייבת לשקיפות מלאה במהלך תהליך ניהול החבות, ומאפשרת לפירמה לצפות און ליין בסטטוס הטיפול בחבויותיה על כלל מרכיביו הכספיים והתפעוליים.

טופס יצירת קשר

שם *

טלפון *

דואר אלקטרוני

הודעה

מפת הגעה

פרטי יצירת קשר

טלפון: 077-5560060